Asat'tan Haberler
  Abonelerimizin Dikkatine!
 

Abonelerimizin Dikkatine!

           İdaremiz; "Kuruluş, Görev, Yetki ve Teşkilat Yönetmeliği" doğrultusunda,Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içindeki tüm abonelerine sağlıklı ve sürekli su temini sağlamakla yükümlü olup; bu amaçla tesis edilmiş içmesuyu şebeke boruları,sondaj kuyuları, pompa istasyonları, depolar ve diğer tüm tesislerin işletilmesi ile bunların her türlü bakım ve onarımını yapmak suretiyle sürekli olarak çalışır halde bulunmasını sağlamakla görevlendirilmiştir.

           Bu kapsamda "ASAT Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği"nde mülkiyeti İdaremize ait olan "Su Şebeke Hattı" ile "Su Abone Hattı"nın tanımları yapılmış ve özel mülkiyet vanasının girişinden sayacın çıkışındaki bağlantı rekoruna kadar su taşıyan boru olan "Su Şube Yolu"nun mülkiyetinin, işletme ve bakımının ise faydalanan aboneye ait olduğu ve burada yapılacak tadilat ve ıslahın, İdaremizden müsaade alınmak ve masrafları kendilerine ait olmak şartıyla, aboneler tarafından yapılmasının esas olduğu açıkça belirlenmiştir.

           En önemli görevi Antalya halkının sağlıklı su içmesini ve bu durumun sorunsuz devam ettirilmesini sağlamak olan İdaremiz Su Kalitesi Laboratuarında; 118 noktadan numune alınarak içme ve yüzey sularında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler olmak üzere toplam 34 parametrenin analizi yapılmakta, suyumuzun "Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe" uygun olduğu ve yapılan bu analizlerden 17 tanesinin Türk Akreditasyon Kurumunun standartlarında yapıldığı verilen Akreditasyon Sertifikası ile ispatlanmaktadır.

           Tüm bu şartlar dahilinde vatandaşlarımızın sağlıklı su tüketmeleri için yapılması gereken; abone mülkiyetinde olan hidrofor su depolarının en az altı aylık periyotlar halinde temizliklerinin yapılarak depo giriş borusundaki su kalitesinin, depo içinde ve çıkışında da aynı olmasını sağlamaktır. Kirlenmiş ve insan sağlığını tehdit eden su depolarının periyodik temizliklerinin ve izolasyonlarının yapılması abonelerimizin yükümlülüğünde olup, İdaremizin depoya kadar getirmiş olduğu suyun kirlenmeden musluğa ulaşması için yapılması gereken en önemli işlemdir.

            Sonuç olarak abonelerimiz sorumluluğunda olan hidrofor su depolarının en az altı aylık periyotlar halinde temizlenmesi ile izolasyonlarının yapılmasının gerektiği ve yapılacak temizliklerin İdaremiz Su Kalitesi Laboratuarının yapacağı denetimlerle kontrol edileceği vatandaşlarımızın bilgisine saygıyla sunulur.

 


28 Nisan 2017 Cuma