Ana Sayfa

Temmuz 2008 - Aralık 2010 tarihleri arasında ASAT Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, Akdeniz Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Atılım Üniversitesinin işbirliği ile gerçekleştirilmiş olan 107G088 no'lu İçmesuyu Dağıtım Şebekelerinde Optimum Klorlama Uygulamalarının Matematiksel Modeller Kullanılarak Gerçekleştirilmesi ve Dezenfeksiyon Sistemlerinin Yönetimi isimli KAMAG (Kamu Araştırmaları Destek Grubu) Projesinin; 17-18 Şubat 2011 tarihlerinde Antalya'da ASAT Genel Müdürlüğü konferans salonunda yaklaşık 150 kişilik bir katılımla yapılan çalıştay ile 15 Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdarelerinin yetkilileri, çevre İl ve İlçe Belediyelerinin içmesuyu birimleri yetkililerine sunularak, içmesuyu dağıtım şebekelerinde klor yönetimine yönelik etkin tedbirlerin sunulması ve aynı zamanda fiziki su kaçaklarının azaltılması ve önlenebilmesi için yapılabilecek uygulamaların tanıtımı sağlanmıştır.

Çalıştay Sonuç Bildirgesi için tıklayınız.

Proje El Kitabı için tıklayınız.

Çalıştay Fotoğrafları için tıklayınız.28 Nisan 2017 Cuma