Yatırımlar

İçme Suyu Yatırımları

02.04.2009-02.04.2012 Metraj

02.04.2009-02.04.2012 Maliyet

_


Nisan 2009- Nisan 2012 dönemi toplam içmesuyu metrajı 610 km, yatırım tutarı 90.3  Milyon TL.
Nisan 2011- Nisan 2012 dönemi toplam içmesuyu metrajı 170 km,yatırım tutarı 58.5 Milyon TL.

Kanalizasyon Yatırımları

02.04.2009-02.04.2012 metraj

02.04.2009-02.04.2012 maliyet


Nisan 2009-Nisan 2012 dönemi toplam kanalizasyon metrajı 202,6 km, yatırım tutarı; 50.5 Milyon TL.
Nisan 2011-Nisan 2012 dönemi toplam kanalizasyon metrajı 44 km, yatırım tutarı; 19.7 Milyon TL.

Yağmursuyu Yatırımları

02.04.2009-02.04.2012 metraj

02.04.2009-02.04.2012 maliyet


Nisan 2009-Nisan 2012 dönemi toplam yağmursuyu hattı metrajı 12,7 km, Yatırım tutarı 7.9 Milyon TL.
Nisan 2011-Nisan 2012 dönemi toplam yağmursuyu hattı metrajı 6,9 km, Yatırım tutarı 1.6 Milyon TL.


Hurma Atıksu Arıtma Tesisi Yatırımları

02.04.2009-02.04.2012 metraj

02.04.2009-02.04.2012 maliyet


Nisan 2009-Nisan 2012 arası yatırım tutarı 84.8 Milyon TL.
Nisan 2011-Nisan 2012 arası yatırım tutarı 14.3 Milyon TL.

Lara ASAT ve Pompa İstasyonları ile ilgili  Yatırımları

02.04.2009-02.04.2012 metraj

02.04.2009-02.04.2012 maliyet

Lara Atıksu Arıtma Tesisi için elektromekanik ekipman temini, koku kontrol sistemi yapılarak turizmi olumsuz etkileyebilecek olası koku probleminin giderilmesi hedeflenmiş olup, Türkiye de bir ilk olarak; atıksu pompa istasyonları yer altında inşaa edilmiş, bu sayede yaklaşık her biri 1.000 m2 lik pompa istasyonu inşaat sahaları yeşil alan olarak değerlendirilmiştir.
Nisan 2009-Nisan 2012 dönemi yatırım tutarı 19.5 Milyon TL
Nisan 2011-Nisan 2012 dönemi yatırım tutarı 0.5 Milyon TL

Nisan2009-Nisan2012 Dönemi Toplam Yatırım Tutarı

Nisan2011-Nisan2012 Dönemi Toplam Yatırım Tutarı


TOPLAM: 253.2 Milyon TL                                                                   TOPLAM: 94.6 Milyon TL


Gerçekleştirilen İçmesuyu Yatırımları

SCADA Şube Müdürlüğü tarafından, SCADA sistemine;
Mevcut 144 ölçüm noktasına 53 adet yeni ölçüm noktası eklenmiştir. Ayrıca veri haberleşmesi trafiğini iyileştirmek için 1 yeni röle istasyonu kurulmuştur.

Su Üretim ve İşletme Müdürlüğü tarafından, mevcut su şebekesinin işetilmesinin yanı sıra;
Yaklaşık 170 km yeni içmesuyu hattının imalatı gerçekleştirilmiş ve şebeke sistemine dahil edilmiş, 26.000 adet arızaya müdahale edilmiş, 138 km yağmursuyu ve sulama kanalının temizlik, bakım ve işletme hizmetleri yürütülmüştür. Ayrıca  Asfalt Tamir Ekipleri tarafından; temin edilen yaklaşık 60,000 ton bitümlü sıcak karışım asfalt ile 100,000 m2 asfalt kaplama tamiratı yapılmıştır.

Su Kalitesi Laboratuvarı Şube Müdürlüğü laboratuvarında;
Antalya nın 118 ayrı noktasından periyodik aralıklarla içme suyu ve yüzeysel sulardan numune alınarak fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapılmaktadır.
Laboratuvarımız; 28.10.2011 tarihinden itibaren TS EN ISO IEC/17025 "Deney ve Kalibrasyon  Laboratuarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardına" göre TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından 17 parametreden yetkilendirilerek AKREDİTE olmuştur. Bu Akreditasyon ile Laboratuvarın saygınlık ve güvenilirliği arttırılmış, Uluslararası Akreditasyon kuruluşları içerisinde resmen tanınarak laboratuvardan çıkan test sonuçları uluslararası anlamda kabul görür hale getirilmiştir.

Havza Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü  tarafından;
2560 Sayılı İSKİ Kanunu gereği yapılması gereken "Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği" yürürlüğe konmuştur.
Kente içme suyu sağlayan yeraltısuyu kaynaklarının kalitesinin korunması ve Döşemealtı Platosunun taşkından korunması için Düdenler Koruma Altına Alınmıştır.
İleride 5,278 m3/s içme suyu sağlanacak Karacaören Havzasının korunması için Özel Hüküm Belirleme çalışmalarında Orman ve Su İşleri Bakanlığı na saha çalışmaları ile destek olunmaktadır.
Karst havzası ve Karacaören havzasında kirletici faaliyetler tespit edilerek her türlü hukuki ve idari tedbirler alınmaktadır.

Gerçekleştirilen Kanalizasyon Yatırımları

Kanalizasyon Atıksu Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı tarafından;

Halen mevcut 2 adet İleri Arıtma Tesisi, 11 adet Atıksu Terfi Merkezi ile yaklaşık 1480 km uzunluğunda kanalizasyon şebekesi işletilmektedir. Bu kapsamda 2011 yılı içinde;
Kombine kanal temizleme aracı ile yaklaşık 278,5 km hattın temizliği yapılmış, 2.480 adet kanalizasyon menhol kapağı yükseltilmiş ve 11.988 noktada yağmursuyu kontrolü gerçekleştirilmiştir.

İşletme faaliyetlerinin yanı sıra 10 km den fazla kanalizasyon şebekesi hattının yapımı sağlanmıştır.

Çevre koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında; Antalya Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı sınırları içerisinde, yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun şekilde, sürekli denetleme ve kontrol hizmetleri yürütülmekte, atıksı çıkış ve deşarj noktaları ile  yüzey suları ve alternatif su kaynaklarındaki kirliliğinin takibi ve deniz kirliliği üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla periyodik aralıklarla numuneler alınarak analizleri yapılmaktadır.

Gerçekleştirilen Yatırımları

Atıksu Arıtma Tesisleri Çalışmaları

Arıtma tesislerimiz ileri düzeyde arıtım yaparak atıksuların neden olabileceği çevre kirliliğini en alt düzeye indirmektedir.

500.000 eşdeğer nüfusa hizmet eden Hurma Atıksu Arıtma Tesisi yapılan genişletme çalışması ile birlikte 1.400.000 eşdeğer nüfusa hizmet edebilecek kapasiteye ulaştırılmıştır.

Lara Atıksu Arıtma Tesisi, mevcut haliyle 250.000 eşdeğer nüfusa hizmet verebilecek kapasiteye sahiptir.

Hurma Atıksu Arıtma Tesisi alanı içinde PTC solar kollektör kurulumu yapılarak güneş enerjisinden faydalanılması için çalışmalar yürütülmektedir.

Çevre Koruma ve Kontrol Çalışmaları

Sürdürülebilir ve temiz çevre ilke edinilerek koruma ve kontrol çalışmaları sürdürülmektedir.

Traverten platoları üzerindeki düdenlerin ve koruma bölgelerinin belirlenmesi yapılarak ilgili kurumlar bilgilendirilmiştir.

Kanalizasyon şebekesine verilmesi sakıncalı maddeler ile içme suları havzalarının korunması için gerekli düzenlemeler yapılarak "Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği" hazırlanmıştır.

İşletmedeki menhollerde ve pompa istasyonlarında oluşan koku, bakteriyolojik yöntemlerle giderilmiştir.

Mücavir alan sınırları içerisinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Deşarj izni almış işletmelerden numuneler alınarak denetim faaliyetleri yürütülmektedir.

Su kaynaklarından düzenli olarak numuneler alınmakta ve laboratuar analizleri yapılmaktadır.

Derin deniz deşarj noktalarından alınan numuneler analiz edilip incelenerek deniz temizliği sürekli izlenmektedir.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve TÜBİTAK MAM Çevre Enstitüsü tarafından yürütülen "Havza Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması" & "Beyşehir Gölü ve Karacaören Baraj Gölleri Havza Koruma ve Özel Hüküm Belirleme" projelerinde ortaklaşa çalışmalar yapılmaktadır.

Atıksu arıtma tesislerinden düzenli olarak alınan numuneler analiz edilerek incelenmektedir.

İçmesuyu Çalışmaları

Kentimizin dört bir yanında içme suyu hattı imalatları, şebeke imalatları ve yenilemeleri devam etmektedir.

Akın Caddesi, Moryer, Döşemealtı – Aksu, Çağlarca Köyü, Görkem Sokak. Kazım Özalp Caddesi içmesuyu hattı imalatları tamamlanmıştır.

Yedi Pınarlar – Akdamlar ve Karatepe – Alimpınarı hattı imalatları tamamlanmıştır.

Kozağacı, Sinandeğirmeni, Moryer, Döşemealtı, Çalkaya Bölgeleri ek içme suyu isale hattı imalatları tamamlanmıştır.

İçme suyu şebekesinin kesintisiz ve sağlıklı hizmet verebilmesi için onarım, acil hat imaları ve hat deplasmanları çalışmaları sürekli olarak devam etmektedir.

Şebeke ve hatların imalatları sırasında bozulan yolların onarımını en hızlı biçimde sağlanmaktadır.

Şebeke ve hatlardaki kayıpların belirlenerek gerekli onarımların yapılabilmesi için fiziki kayıp ve kaçak arama çalışmaları yapılmaktadır.

Kanalizasyon Çalışmaları

Hızla devam eden kanalizasyon imalat çalışmaları tüm Antalya da kanalizasyon altyapısını kurmayı hedeflemektedir.

Antalya kent merkezi %90 ve mücavir alan toplamı %70 oranında kanalizasyon sistemine bağlanmış olup kanalizasyon imalat ve işletme çalışmaları hızla sürmektedir.

Kanalizasyon işletme hizmetleri kapsamında eski tip kilitsiz ve tehlike oluşturabilecek kapaklar, sfero kapaklar ile değiştirilerek yenilenmektedir.

İşletmeye alınacak bölgelerde kanalizasyon baca kapaklarının iyileştirmesi kapsamında 5000 adet kanalizasyon baca kapağı düzenlenmiştir.

Kanalizasyon hatlarının düzenli çalışabilmesi için kombine araçlarla önleyici çalışmalar yürütülmektedir.

Kanallardaki tıkanmalara kanal açma araçları ile en kısa sürede müdahale edilmektedir.

SCADA ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları

SCADA sisteminin genişletilmesi ve geliştirilmesi çalışmaları sürekli olarak devam etmektedir.

Scada sistemi ile içme suyu üretim ve dağıtım tesisleri ile içme suyu şebekesinin etkin ve verimli bir şekilde uzaktan kontrol ve kumandasını sağlanmaktadır.

Antalya Su ve Atıksu Bilgi Sistemi (ASAT-BİS) kapsamında kentin altyapı sistemlerine ait tüm veriler görsel ve sayısal olarak, analiz edilebilir durumda işlenmekte ve saklanmaktadır. Altyapı Bilgi Sisteminde yer alan bilgilerin güncelliğinin korunması için sürekli olarak veri temini ve işlemesi yapılmaktadır.

Temin edilen veriler düzenli olarak Bilgi Sistemine aktarılmakta ve analiz edilebilir durumda saklanması sağlanmaktadır.Yağmursuyu Çalışmaları

Kentimizin dört bir yanında yağmursuyu drenaj çalışmaları sürmektedir.

Siteler Mahallesi, Elmalı Mahallesi, Şirinyalı Mahallesi, Kundu Turizm Yolu ile İnci Sokak kesişimi, Namık Kemal Bulvarı ile Mehmet Akif Caddesi kesişimi, Namık Kemal Bulvarı Tramvay Yolu Kenarı, Sokullu Caddesi, Cebesoy Caddesi Güney Etabı, Kazım Özalp Caddesi, M. Kasapoğlu Caddesi ve 1466 Sokak, Yeni Mahalle Göksu Caddesi, Çığlık Beldesi, Konyaaltı, Moryer ve Kozağaç Bölgeleri yağmursuyu tesis ve hat imalatları tamamlanmıştır.

İbni Sina Caddesi ve Ali Çetinkaya Caddesi Yağmursuyu Drenaj Kanalı Yapım İşi tamamlanmıştır.

Uncalı, Uluç, Gürsu Mahallesi Arı Deresi ıslahları tamamlanmıştır.

Hürriyet Caddesi yağmur suyu drenaj kanalı inşaatı tamamlanmıştır.

Yağmursuyu İletim Hatlarının ve Sulama Kanallarının temizliği, bakım ve onarımları sürekli olarak yapılmaktadır.

Planlama Çalışmaları

Kaynakların etkin kullanımı ve üstün hizmet kalitesinin sağlanması çerçeve alınarak kentin altyapı ihtiyaçlarına yönelik planlama çalışmaları sürdürülmektedir.

Kentin içme ve kullanma suyunun kısa, orta ve uzun vadede sağlanabileceği yer altı ve yerüstü kaynakları etüt edilmektedir.

Yeni kaynaklardan etkin yararlanmak ve mevcut kaynakları geliştirmek için gerekli planlama çalışmaları yapılmaktadır.

Kentin altyapı ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik her türlü izin ve kamulaştırma işlemleri yürütülmektedir.

Tesislerimizden en verimli biçimde faydalanabilmek için araştırma ve geliştirme faaliyetleri sürdürülmekte ve yeni teknolojiler sürekli izlenmektedir.
28 Nisan 2017 Cuma