Projeler

BHP II çerçevesinde 2012 yılı İçinde;

100 km İçmesuyu hattı yapımı sözleşmesinin imzalanması, yaklaşık sözleşmenin fiziki olarak %10’nunun gerçekleştirilmesi,

125 km’si şebeke, 25 km’si kollektör olmak üzere toplam 150 km Kanalizasyon hattı yapımı sözleşmelerinin imzalanması, yaklaşık sözleşmenin fiziki olarak %10’nunun gerçekleştirilmesi,

Aksu Çayı havzasında yaklaşık 20 adet derin kuyu açılması, yaklaşık 12.000 m³ su depoları, toplama ve dağıtım yapıları, pompa istasyonları, klorlama ünitesi ile yaklaşık 25 km uzunluğunda iletim hattı yapımı sözleşmesinin imzalanması ve imalat çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.

BHP II çerçevesinde 2012 yılı İçinde;

Hurma bölgesinde Çevre Koruma Laboratuvarı inşası sözleşmesinin imzalanması ve fiziki olarak yaklaşık %30’nun tamamlanması,

Hurma Bölgesinde Parabolik Solar Kollektörler vasıtası ile güneş enerjisi kullanım tesisi sözleşmesinin imzalanması ve yaklaşık %50’sinin tamamlanması,

ASAT Genel Müdürlüğü’nün yaklaşık 40 tesisine Emniyet Güvenlik Destek Sistemi kurularak izlenmesi sözleşmesinin gerçekleştirilmesi,

ASAT Genel Müdürlüğü kurumsal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli mal ve ekipman temininin gerçekleştirilmesi

ASAT Genel Müdürlüğü öz kaynakları ile 2012 yılı İçinde;

Yaklaşık 23 km kanalizasyon şebeke hattı yapımı,
İmalatı tamamlanmış yaklaşık 150 km uzunluğundaki şebeke hattının, abone bağlantıları ile birlikte işletmeye alınması,

3.000 adet kanalizasyon menhol kapağı temini,

Hurma ve Lara Atıksu Arıtma Tesisleri ile Terfi Merkezlerinin inşai ve elektro-mekanik rehabilitasyon işleri,
Halen devam etmekte olan 3.758 m uzunluğunda dere islahı çalışmalarına ilave olarak, yaklaşık 8.000 m’si boru, 5.000 m’si kutu menfez şeklinde olmak üzere toplam 13.000 m uzunluğunda yağmursuyu hattı yapılması da planlanmaktadır.
28 Nisan 2017 Cuma