Birimler

CBS Şube Müdürlüğü

Erkan DEMİRBAŞ

Yönetici Adı : Erkan DEMİRBAŞ

Ünvanı : Şube Müdür Sorumlusu

Görevi : CBS Şube Müdürü'nün Görev ve Yetkileri
 

a) Coğrafi Bilgi Sistemlerini (CBS) kurmak, kurdurmak ve yürütülmesini sağlamak,
b) Coğrafi verilerin ulusal standartlarda üretilmesi ve paylaşılması için ilişkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,
c) CBS kapsamında, birimler arasında koordinasyonu sağlamak, bunlarla ilgili analiz ve tasarım çalışmalarını yapmak,
ç) CBS çalışmalarına yönelik veri tabanının oluşturulması, işletilmesi ve yönetilmesini sağlamak,
d) CBS’ ye bağlı olarak yeni projeler üretmek, projelere destek vermek,
e) Coğrafi verileri, veri tabanında ortaya konan veri modeline uygunluğunu sağlamak,
f) Veritabanında bulunan verilerin güncelliğini ve birimlerle paylaşımını sağlamak,
g) Mevzuatın gerektirdiği, amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

Telefon : 242 310 1200
Adres : Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 3 Kepez / ANTALYA