Birimler

İdari İşler Şube Müdürlüğü

Yönetici Adı : Haluk SANIVAR

Ünvanı : Şube Müdür V.

Görevi : İdari İşler Şube Müdürünün Görev ve Yetkileri
 

a) Kuruma ait merkez bina ve eklentilerinin temizlik, boya bakım, onarım, tesisat, elektrik hizmetlerinin, bahçe ve havuz bakımlarının sevk ve idaresini yapmak,
b) Jeneratör, klimaların, aspiratörlerin, geri kazanım ünitelerin, asansörlerin, aylık ve yıllık periyodik kontrollerini yaptırtmak sağlık ve güvenliği tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını, işletilmesini sağlamak,
c) Hizmet binasında bulunan yemekhane ve kafeteryanın sevk ve idaresini yapmak,
ç) Konferans salonunda ve ihale odasında bulunan ses ve görüntü sistemlerinin idaresini sağlamak,
d) Telefon hizmetlerinin gizlilik, emniyet ve süratle yürütülmesinin, santralin bakım ve onarımı ile telefon tamirlerinin zamanında giderilmesini sağlamak,
e) İdarenin ihtiyaç duyduğu taşınmaz malların kiralanması ile İdaremizin taşınmaz mallarının satışını ve kiraya verilmesini sağlamak,
f) Çay ocaklarının işletilmesini sağlamak,
g) Türk Bayrağının Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT flamalarının teminini, temizliğini, milli bayramlarda asılmasını ve toplatılmasını sağlamak,
ğ) Genel Müdürlük adına gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetlerin ikram ve hizmetlerini yaptırmak,
h) Vardiyalı çalışanların çalışma yer ve saatlerini düzenlemek,
ı) İdarenin gelen ve giden eşyalarının taşınmasını sağlamak,
i) Diğer destek hizmetlerini vermek,
j) Mevzuatın gerektirdiği, amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

Telefon : 242 310 1394
Adres : Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 3 Kepez / ANTALYA