Birimler

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

Banu ARIDURU

Yönetici Adı : Banu ARIDURU

Ünvanı : Şube Müdür Vekili

Görevi : İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürünün Görev ve Yetkileri
 

a) Genel Müdürlük çalışanlarının sağlık hizmetlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,
b) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
c) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mevzuat çerçevesinde belirlemek, çalışmaları yazılı emirler ve şifahi talimatlarla yürütmek,
ç) Müdürlüğün ve personelinin faaliyetleri ve ihtiyaçları kapsamında yapılması gerekli yazışmaları, imza yetkileri mevzuatı çerçevesinde ilgili birimler ve kişilerle yapmak,
d) Müdürlüğe bağlı personelin mesaiye uymalarını sağlamak, izinlerini düzenlemek,
e) Müdürlüğün görev alanında tespit ettiği aksaklıkları hazırladığı görüş ile birlikte Daire Başkanına bildirmek,
f) Mevzuatın gerektirdiği, amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

Telefon : 242 310 1200
Adres : Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 3 Kepez / ANTALYA