Birimler

Kanalizasyon Yapım İşleri Şube Müdürlüğü

Bekir KUMBUL

Yönetici Adı : Bekir KUMBUL

Görevi : Şube Müdür Sorumlusu
 

a) Yapı Denetim Görevlisinin düzenlediği evrakı inceleyerek, gerekli düzeltmeleri yapmak ve daire başkanına sunmak,
b) Yapı Denetim Görevlisinin karşılaştıkları sorunları çözmek, gerekirse daire başkanına bildirmek,
c) Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesinin genişletilmesi ve yenilenmesiyle ilgili yatırımlara yönelik teknik şartnamelerin hazırlanması kabul ve kesin hesap süreçlerinde teknik destek sağlamak,
ç) İşlemi tamamlanan dosyaları muhafaza etmek,
d) Mevzuatın gerektirdiği, amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

Telefon : 242 310 1353
Adres : Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 3 Kepez / ANTALYA