Birimler

Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü

Süleyman BALCI

Yönetici Adı : Süleyman BALCI

Ünvanı : Şube Müdür Vekili

Görevi : Makine Bakım Onarım Şube Müdürünün Sorumlulukları
 

a) Makina parkında bulunan araç ve iş makinaları ile ekipmanların ve kiralama usulü ile piyasadan temin edilen araç veya makinaların; şoför, operatör ve kullanıcıları ile birlikte
göreve hazır bulundurulmasını sağlar. Bunlara ait gerekli idari ve teknik kontrolleri yaparak sevk ve idare eder,
b) Makina parkında bulunan araç ve iş makinalarının periyodik bakımlarını, arızalarını ve trafiğe çıkmalarına engel teşkil edebilecek teknik ve idari eksikliklerini izler, gerekli bakım, onarım ve tadilatlarını yaptırır,
c) Tüm çalışmalarında; güvenlik, iş ve işçi sağlığı ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve talimatlara uyulması hususunda gerekli tedbirleri zamanında aldırıp uygulatılmasını sağlar,
ç) Kiralama yoluyla edinilen sivil araçları sevk ve idare eder,
d) Bakım onarım için alınan yedek parçaları kontrol etmek, yeni parçaların (kullanılmaz durumda olanların) hurda olarak Ambarlar ve Stoklar Şube Müdürlüğüne teslim edilmesini sağlamak,
e) ASAT Genel Müdürlüğü makina parkında bulunan taşıt ve iş makinalarının zorunlu trafik sigorta süresi biten araçların poliçelerinin, fenni muayene ve egzoz testleri süresi bitenlerin muayene ve testlerinin, yıllık vergilerinin yatırılması için gereğinin yapılmasını sağlamak,
f) Satın alma prosedürüne göre kiralanan araçların hak edişlerini hazırlar,
g) Geleceğe yönelik her türlü motorlu araç, iş makinası ve diğer lojistik destek ekipmanlarının planlamasını yapar, önerir ve temini için kendisine verilecek talimatları zamanında ve eksiksiz yerine getirir,
ğ) Teknik ömrünü doldurmuş, hizmette kalması ekonomik olmayan araçların hurdaya ayrılması ile ilgili işlemleri yapar,
h) Teknolojik gelişmeleri izleyerek, tüm lojistik destek hizmetlerinin aksamadan, zamanında, verimli ve kesintisiz bir şekilde sürdürülerek geliştirilmesini temin amacıyla gerekli tedbirleri zamanında alır, önerir ve izler,
ı) Akaryakıt ile ilgili yapılan işlemleri kontrol etmek,
i) Mevzuatın gerektirdiği, amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

Telefon : 242 310 1381
Adres : Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 3 Kepez / ANTALYA