Birimler

Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü

Yönetici Adı : Fatih Atayoğlu

Görevi : Şube Müdür Vekili
 

a) Asat Genel Müdürlüğü, muhasebe işlemlerini yürütmek
b) İlgili mevzuatına göre, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade edilmesini sağlamak, mükerrer tahsilâtlarla ait talepleri değerlendirmek, iade belgelerini düzenletmek, kontrol etmek, imzalamak
c) Muhasebe kayıtlarını usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını, mali rapor ve tabloların her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlenmesini sağlamak
ç) Muhasebe birimini yönetmek
d) Vergi Dairesine sunulacak beyannamelerin (KDV1, KDV2, Muhtasar, Damga) düzenlenmesini, gönderilmesini, tahakkukların alınarak yasal süresi içinde ödenmesini sağlamak
e) Taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili icmal cetvellerini hazırlanmasını sağlamak
f) Mevzuatın gerektirdiği, amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak

Telefon : 242 310 1294
Adres : Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 3 Kepez / ANTALYA