Birimler

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Yönetici Adı : Süheyla ÖZCAN

Ünvanı : Teftiş Kurulu Başkan Vekili

Özgeçmiş:

Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinin 6. maddesine uyarınca, Teftiş Kurulu Başkanlığı;

1) ASAT Genel Müdürlüğü birimlerinde Genel Müdür adına her türlü, inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak, 
2) ASAT Genel Müdürlüğünün tüm personeli hakkında Genel Müdür adına araştırma, inceleme ve soruşturma yapmak, 
3) ASAT Genel Müdürlüğü birimlerinde teftiş ve soruşturma hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel ilkeleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını özendirici denetim sistemini geliştirmek, 
4) İdare kaynaklarının yerindelik, ekonomik etkinlik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve ilgili birimlere önerilerde bulunmak. 
5) ASAT Genel Müdürlüğü birimlerinin iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğunu teftiş etmek, 
6) Teftiş raporlarını incelemek, değerlendirmek ve önerilerde bulunmak, 
7) Tüm birimlerin teftişinin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek, teftiş rehberi hazırlamak, 
8) Personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek, 
9) Kurul tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde, teftiş, soruşturma ve benzer faaliyetleri yürüten diğer teftiş ve denetim birimleriyle gereken işbirliğini sağlamak,
10) Genel Müdürlük Makamı tarafından verilen teftiş ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek, görev ve yetkilerine sahiptir.
 

Teftiş kurulu Başkanlığına bağlı olarak;

  • (1) Müfettiş,
  • (1) Büro Şefi,
  • (1) Büro Personeli görev yapmaktadır.

 

Görevi : Teftiş Kurulu Başkanı
Telefon : 242 310 1248
Faks : 242 310 1201
Adres : Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 3 Kepez / ANTALYA