Birimler

Yazılım Şube Müdürlüğü

 

a) İdare işlemlerinin bilgisayar sistemleri aracılığı ile yürütülmesini sağlayacak uygulama yazılımları geliştirmek veya teminini sağlamak,
b) Birimlerin yeni yazılım ihtiyaçları ile ilgili teknik destekte bulunmak,
c) Uygulama yazılımlarının bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak, yeni taleplerin analizini gerçekleştirmek ve teminini yapmak,
ç) Uygulama yazılımı kullanıcılarının birim amirlerinin talepleri doğrultusunda yetkilendirmelerini yapmak, teknik destek sağlamak,
d) İdarenin web sayfasının tasarım, bakım ve güncellemesini yapmak veya yaptırmak,
e) Bilişim sistemleri yazılımlarının kullanımı ve güvenliği konularında politika belirlemek, talimatlar oluşturmak,
f) Bilişim sistemi yazılımlarının her türlü iç ve dış tehdide, yetkisiz erişime ve zararlı kod ve yazılımlara karşı korunmasına yönelik tedbirleri almak ve uygulamak,
g) Müdürlüğünün resmi yazışmalarıyla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
ğ) Mevzuatın gerektirdiği, amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.