Kaçak Su Kulanımı Cezaları

Sahada gündüz ve gece farklı bölgelerde aralıksız kaçak kullanım kontrolleri yapılmaktadır.
  
Abone sözleşmesi yapmaksızın su kullanmak veya Sayaçsız ve sayacı işletmeyecek herhangi bir tertibatla su kullanmak veya sayaca müdahale etmek kaçak su olarak değerlendirilmektedir.

Yönetmeliklerimize göre kullanım amacı ve süresine bağlı olarak değişen emsal abone uygulamalarımız çerçevesinde kaçak su tahakkuku verilir.

Kaçak su ,sabit kullanım cezası ile birlikte yürürlükte olan normal tarifenin üzerinden %100 zamlı bir tarife ile faturalandırılır.

Kaçak bağlantı fotoğraf ile belgelenir, tutanak tutulur, yerinde tebliğ edilir.

İl Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlı Ölçüler ve Ayar Amirliği tarafından hazırlanan raporla sayaca müdahale edildiği belgelendirilen aboneler için de kaçak su tahakkuku hazırlanır.

Bu nedenle mevcut sayacınız su faturalarında kayıtlı olan sayaç numarasından farklıysa, ters konumda çalışıyorsa, mührü kırık, camı kırık, tahrip edilmiş, patlak veya rekorlarından su kaçırıyor ise veya benzer durumlarda Genel Müdürlüğümüze başvurarak kontrolünü ve sayacın değiştirilmesini sağlayın.

Sayacın giriş veya çıkışında bulunan plastik mühürlere veya sayaç gövdesinde yer alan bakanlık mührüne müdahale etmeyin. Cezai ve hukuki yaptırımlarla karşılaşırsınız.

Kaçak su kullananlar Cumhuriyet Savcılığı'na bildirilerek, haklarında kanunu takibat yapılır. Bu hususta çok sayıda hapisle sonuçlanan yargı kararları mevcuttur.