Tahakkuk İşlemi

Sayaç Okuma Servisi tarafından el bilgisayarı ile okunan ve sisteme yüklenen tahakkuklar otomatik olarak işlem görür.

Sahada bırakılan her ihbarname olduğu gibi faturaya dönüştürülür ve tahakkuk kesinleştirilir. Faturada yapılan en küçük değişiklik dahi (tenzil) sistemde otomatik olarak raporlanır, gerekçeleri ile birlikte hesaplara kaydedilir ve denetime açılır.

Faturaya itiraz, son ödeme tarihine göre kadar yapılabilir. İtiraz ödemeyi durdurmaz. Son ödeme tarihi geçen faturalara 6183 Sayılı Yasa' da belirlenen usul ve geçerli olan oranlar üzerinden günlük faiz uygulanır.