Yeni Abonelik Sözleşmesi

YENİ ABONELİK TALEBİ (Mesken-İşyeri)

(Başvuruda istenilen belgeler)

İskânlı Abone;

1- Kimlik İbrazı.
2- Yapı Kullanma İzin belgesi veya Genel İskân Belgesi
3- Mülkiyete ilişkin beyan (Mülk Sahibi, Kiracı)
4- DASK - Zorunlu Deprem Sigortası Numarası Beyanı (Doğal Afet Sigortaları Kurumunca yönetilen veri tabanından sorgulanır.)
* Şirket adına işlem yapılacak ise Yetki Belgesi ibrazı, İmza sirküleri ibrazı,
* İşlemleri vekil takip edecek ise Vekâletname aslı veya Noter onaylı sureti ibrazı ile işlem yapılacaktır.

* Vekâlet aslı Tapu Müdürlüğü tarafından alınmış ise ilgili kurumca fotokopi üzerine ‘’Vekâlet aslının kendilerinde olduğuna dair’’ onaylatılmalıdır.

Geçici Abone;

Ruhsat Var İskân Yok İse; (3194 Sayılı Kanun Geçici Madde 11)

 1. 01/07/2022 tarihi öncesi alınmış İnşaat ruhsatı
 2. Mülkiyete ilişkin beyan (Mülk Sahibi, Kiracı)
 3. DASK - Zorunlu Deprem Sigortası Numarası Beyanı (Doğal Afet Sigortaları Kurumunca yönetilen veri tabanından sorgulanır.)
  * Şirket adına işlem yapılacak ise Yetki Belgesi ibrazı, İmza sirküleri ibrazı,

  * İşlemleri vekil takip edecek ise Vekâletname aslı veya Noter onaylı sureti ibrazı ile işlem yapılacaktır.
 4. * Vekâlet aslı Tapu Müdürlüğü tarafından alınmış ise ilgili kurumca fotokopi üzerine ‘’Vekâlet aslının kendilerinde olduğuna dair’’ onaylatılmalıdır.
 • Binada daha önce (Mesken-İşyeri) olarak su, elektirik, Doğalgaz aboneliği var ise direkt işlem yapılır, yok ise fenni şartlarını taşıyıp taşımadığının kontrol edilmesi amacı ile müracaat alınarak saha kontrolü yapılır.

Ruhsatsız Yapı İse;

1-Yapı Kayıt Belgesi,

Veya

 1. Binanın 21/12/2021 tarihinden önce yapıldığını gösterir belge. (tarih öncesine ait (konut-ticari) elektrik veya sabit telefon aboneliği sözleşmesi, veya ilgili Belediyeden alınmış uygunluk yazısı) (3194 Sayılı Kanun Geçici Madde 11)
 2. Bina Rayiç Bedelini Gösteren Belge (Emlak Beyanı) (İlgili Belediyesinden)
 3. Numarataj (İlgili Belediyesinden)

*Bu maddenin uygulanmış olması, yapıya ve yapı sahibine hiçbir hak kazandırmaz.
Veya

1(a)- Adres Kayıt Sisteminde belirtilen yerleşim yerinin o taşınmaz adresi olduğu ve 2014 yılı yerel seçim tarihi olan 30/03/2014 tarihi öncesi ve sonrasında fiilen ikamet ettiğine dair ikamet belgesi

1(b)- Yapıya ait 30/03/2014 tarihi öncesi uydu fotoğrafı,

1(c)- Yapıya yol, çöp v.b. gibi belediyecilik faaliyetlerinin sunulduğu ve faydalanıldığını bildiren belediye yazısı.

*a - b ve c maddelerinin tamamının sağlanması gerekmektedir.

Ayrıca;

1- Mülkiyete ilişkin beyan.

2- DASK - Zorunlu Deprem Sigortası Numarası Beyanı (Doğal Afet Sigortaları Kurumunca yönetilen veri tabanından sorgulanır.)

3-Kimlik İbrazı

*Şirket adına işlem yapılacak ise Yetki Belgesi ibrazı, İmza sirküleri ibrazı,

4- Tesisatçı Faaliyet Belgesi (Tesisat işlerini yapan ustadan temin edilir.)

*Bu maddenin uygulanmış olması, yapıya ve yapı sahibine hiçbir hak kazandırmaz.


* İşlemleri vekil takip edecek ise Vekâletname aslı veya Noter onaylı sureti ibrazı ile işlem yapılacaktır.

* Vekâlet aslı Tapu Müdürlüğü tarafından alınmış ise ilgili kurumca fotokopi üzerine Vekâlet aslının kendilerinde olduğuna dair onaylatılmalıdır.

ŞANTİYE (GENEL - BİREYSEL)


(Başvuruda istenilen belgeler)
1- Kimlik İbrazı.
2- İnşaat Ruhsatı
3- Bireysel şantiye ise ilaveten tapu sahibi veya kooperatif hak sahibinin beyanı (Kat irtifakı tapu ibrazı – Kooperatif tahsis belgesi ibrazı)
* Şirket adına işlem yapılacak ise Yetki Belgesi, İmza sirküleri ibrazı,

* İşlemleri vekil takip edecek ise Vekâletname aslı veya Noter onaylı sureti ibrazı ile işlem yapılacaktır.

* Vekâlet aslı Tapu Müdürlüğü tarafından alınmış ise ilgili kurumca fotokopi üzerine Vekâlet aslının kendilerinde olduğuna dair onaylatılmalıdır.

GEÇİCİ İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI İÇME SUYU ABONESİ


(Başvuruda istenilen belgeler)

1- Yapılan ön müracaat üzerine yerinde yapılan inceleme sonucunda İdare tarafından tanzim edilen uygunluk raporu.
2- Kimlik İbrazı.
3- Mülkiyete ilişkin beyan. (Tapu Sahibi veya tasarrufa ilişkin Belge aslı veya örneği)

Yapılacak başvurunun onaylanması için aranan şartlar;

a-Abonelik talep edilen bölgede içme suyu temininde sıkıntı olmaması,

b-İçme suyu şebekesinin ada-parsel sınırından geçmesi,

c-Bahçe, tarla sınırlarının belli olması,

d-Ağaç, Fidan olması. (Plastik örtülü seralarda ağaç fidan aranmaz)

* Şirket adına işlem yapılacak ise Yetki Belgesi, İmza sirküleri ibrazı,

* İşlemleri vekil takip edecek ise Vekâletname aslı veya Noter onaylı sureti ibrazı ile işlem yapılacaktır.

* Vekâlet aslı Tapu Müdürlüğü tarafından alınmış ise ilgili kurumca fotokopi üzerine Vekâlet aslının kendilerinde olduğuna dair onaylatılmalıdır.

*Abonelik insani tüketim amacı ile verilmekte olup sulama amaçlı kullanılamaz. Amacı dışında kullanım yapıldığı tespit edilirse su kesimi yapılarak abonelik re ’sen iptal edilir.


RESMİ DAİRE - BELEDİYELER

(Başvuruda istenilen belgeler)

1-Resmi Kurum müracaat ve görevlendirme yazısı.
2-Görevlendirilen kişinin kimlik ibrazı.

SIĞINAK – ORTAK KULLANIM


(Başvuruda istenilen belgeler)
1-Yapı Kullanma İzin belgesi veya Genel İskân Belgesi

2-Apartman Yönetim Kurulu karar örneği. (İlk sayfa, yöneticinin seçildiği sayfa, apartman adına su aboneliği alınması ile ilgili sayfa)

3-Yöneticin kimlik ibrazı

*Apartman yönetimi oluşmamış ise apartmanda hak sahibi olduğuna ilişkin belge ibrazı (Tapu Sahibi)