Lara Arıtma Tesisi

ANTALYA LARA İLERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

Lara İleri Atıksu Arıtma Tesisi, kent merkezine 17 km mesafede, Lara plajının 250 m kuzeyinde bulunmaktadır. 

ASAT Genel Müdürlüğü tarafından planlanan Doğu Bölgesi projesi, Lara Atıksu Arıtma Tesisi 2 adet terfi pompa istasyonu ve derin deniz deşarjı projesini kapsamaktadır. Söz konusu proje ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Batı Bölgesinin dışında kalan nüfus ile bölgede bulunan turistik tesislerin atıksuları arıtılmaktadır. Bölgedeki atıksular kanalizasyon şebekesi ile toplanıp arıtma sonrasında Derin Deniz Deşarjı ile bertaraf edilmektedir
 

180 dönüm arazi üzerine inşa edilmiş olan arıtma tesisinde 80 dönüm yeşil alan ve havalandırma havuzlarının üstünde 12 dönüm olimpik ölçülerde çim futbol sahası bulunmaktadır.

Tesis Genel Görünümü

 

Futbol Sahası

Lara İleri Atıksu Arıtma Tesisi deşarj standartlarında tanımlı parametreleri sağlayacak kalitede atıksu arıtımını gerçekleştirileceği şekilde 4 kademe olarak tasarlanmıştır. Her bir kademe 31.250 m3/gün kapasitede olup, ön arıtma ünitesi 500.000, biyolojik arıtma 250.000 eşdeğer nüfus kapasitesine sahip olarak yatırımı gerçekleştirilmiş ve işletmeye alınmıştır.

Tesis Ön Arıtma (Fiziksel Arıtma), Biyolojik Arıtma ve Çamur Susuzlaştırma Ünitelerinden oluşmaktadır.

Tesise gelen atıksu içerisinde bulunan kaba malzemelerin tutulması amacıyla ilk etapta ön arıtmadan geçirilmektedir. Ön arıtma 2 adet 5 cm aralıklı Halatlı Kaba Izgara, suyun terfisi için 4 adet asil ve 2 adet yedek 802 m³/saat kapasiteli dalgıç pompanın bulunduğu terfi haznesi, 3 cm aralıklı 2 adet arka taramalı ızgara ve 6 mm aralıklı 2 adet plastik konveyör ızgara ve %30 yağ gres giderimini sağlayan 2 adet havalandırmalı kum tutucudan oluşmaktadır.

Ön Arıtma Tesisi

Kaba Izgaralar

Terfi Pompalar

İnce Izgaralar

İnce Izgaralar

Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu Havuzu

Ön arıtmadan geçen atıksu biyolojik arıtma ünitelerine geçmektedir.

Biyolojik arıtma üniteleri 1500 m³ hacimli 1 adet selektör tank, 3 adet toplamda 4500 m³ hacme sahip anaerobik reaktör, 4 adet her biri 17.000 m³ hacme sahip havalandırma havuzu, 2 adet her biri 5000 m³ hacme sahip çökeltim havuzu ve 2 asil 1 yedek 830 m³ / saat kapasiteli dalgıç pompadan oluşan geri devir haznesinden oluşmaktadır.

Anaerobik Reaktör

Anaerobik Reaktör

Biyolojik arıtmada tam nitrifikasyon ve denitrifikasyon ile azot gideriminin anaerobik ve aerobik havuzlarda fosfor gideriminin sağlandığı Bardenpho sistemi uygulanmaktadır.

Havalandırma Havuzu

Havalandırma Havuzu

Turbo Blower

Son Çökertme Havuzu

Çamur Susuzlaştırma üniteleri 2 adet her biri 1600 m³ hacimli çamur tankı, 2 adet 100 m³/saat hacimli dekantörden oluşmaktadır. Sistemden çekilen % 0,85 katı madde içeren fazla çamur dekantörler vasıtası ile %25 kuruluğa getirilerek kamyonlar ile Hurmada bulunan Termal Kurutma Tesisinde işlenmektedir.

Fazla Çamur Tankı

Fazla Çamur Tankı

Poli Hazırlama Ünitesi

Dekantör

 

Lara İleri Atıksu Arıtma Tesisi, arıtma teknolojisinde dünyaca kabul görmüş Alman ATV-131 Standartlarına göre işletilmektedir.

Tesiste arıtılan yüksek kalitedeki çıkış suyu atıksu deşarj pompa istasyonundan başlayarak 1200 mm çapındaki boru hattından oluşan derin deniz deşarj sistemi ile karadan 950 metre, Antalya Lara sahilinden 2250 metre uzaklıkta ve 22 metre derinlikte deşarj edilir.

Deşarj Pompa İstasyonu

Lara İleri Atıksu Arıtma Tesisinin çevreye bir diğer kazanımı, arıttığı atıksuyu sulama sisteminde kullanabilmesidir. Tesisteki mevsimlik bitkiler kurulan serada peyzaj personelleri tarafından yetiştirilmektedir.

Sera

Lara İleri Atıksu Arıtma Tesisine ait tüm üniteler ve kolektör hattı üzerinde bulunan terfi merkezlerindeki tüm ekipmanlar SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) sistemi ile 24 saat uzaktan izlenerek kontrol edilmektedir.

LARA A.A.T. KOKU GİDERME ÜNİTESİ

Atıksu Arıtma Tesislerinde görülen kokunun kaynağı, atıksu ile beraber gelen kimyasallar ya da organik maddenin ayrışması sonucu oluşan gazlardır. Atıksulardan kaynaklanan koku sebebi olan gazların en önemlileri hidrojen sülfür, amonyak, merkaptanlar gibi kimyasallardır.

Lara İleri Atıksu Arıtma Tesisinde koku sorununun çözülmesi ve etrafta bulunan yerleşim yerlerinin etkilenmemesi için wet scrubber sistemi ile çalışan koku giderme ünitesi bulunmaktadır. Tesiste bulunan wet scrubber ünitesi hidrojen sülfür, amonyak gibi koku sebebi olan gazları içeren havanın ortamdan emildikten sonra absorpsiyon, adsorpsiyon ve oksidasyon prosesleri ile kokudan arındırılmasını sağlamaktadır.

Lara İleri Atıksu Arıtma Tesisinde asidik + bazik olmak üzere yatay akışlı ardışık wet scrubber sistemleri bulunmaktadır. Bu sistemlerde ortamdan saatte 6 çevrim ve saatte 10 çevrim seçenekleri ile emilen hava, yüksek yüzey alanı sağlayan dolgu malzemesinden geçirilirken, nozullar ile püskürtülen yıkama çözeltisi ile temas etmesi sağlanmaktadır. Böylece kokunun bulunduğu bölümden emilen hava temizlenerek dışarıya verilmektedir.