Su Kaynakları

Su Üretim Hizmetleri kapsamında;
20.909 km2’lik sorumluluk alanı içindeki yaşayan yaklaşık 2.426.356 (2018) yerleşik vatandaş ile 15 milyon yerli/yabancı turiste hijyenik koşullarda ve kaynakları optimum düzeyde kullanarak sağlıklı, içilebilir, kesintisiz içmesuyu temin etmek için yapılan tüm üretim ve işletme hizmetleri sunmaktadır.
Antalya Merkez 5 İlçe (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) içme ve kullanma suyu ihtiyacının %99 u yeraltı derinkuyu, %1 i kaynak sularından temin edilerek, scada sistemiyle su üretim ve şebeke sistemi izleme ve kontrolü sağlanmaktadır.
Üreterek şebeke sistemi ile abonelerine dağıtmış olduğu suyun sürekli olarak kontrollerini yaparak, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe” uygun olması için yapılan tüm numune alma, laboratuvar analizleri, tahlil ve diğer hizmetler.
İçmesuyu şebeke sistemini oluşturan tüm borularda ve parçalarda meydana gelen arızaları,gerekli ekipman ve işgücünü kullanarak tamir etmek için yapılan tüm organizasyon, işgücü ve lojistik hizmetleri.
 
1) Duraliler Pompa İstasyonu
İlimiz, Kepez İlçesi, Duraliler Mahallesi sınırları içerisinde Orman ve Su İşleri Bakanlığından 49 yıllığına tahsisli 2.500 dekar saha içerisinde bulunmaktadır.
Duraliler Su Üretim Tesisleri, 53 adet derin kuyu ve 2 adet terfi pompa istasyonundan oluşmaktadır. Antalya Merkez 5 İlçe ( Aksu, Döşemealtı,  Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ) sınırları içinde yaşayan vatandaşların içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının yaklaşık % 43’ ünü karşılamaktadır.  Tesis kapasitesi yaklaşık 11.200 m3/h, 268.800 m3/gün, 98.112.000 m3/yıl
Su, yeraltından dalgıç pompalarla toplama deposuna alınıp, depoda debiye duyarlı dozaj pompalarıyla klorlama yapılmaktadır. Üretilen suyun tamamının yeraltından elde edilmesi ve herhangi bir kirlenme olmamasından dolayı içmesuyu arıtma tesisine gerek duyulmamaktadır.
Bakiye klor ölçümü SCADA üzerinden on-line olarak ve Üretim Tesislerinde manuel olarak programlı bir şekilde yapılmaktadır.
Duraliler 1 Pompa İstasyonu; Duraliler ve Aşağı Karaman Mahalleleri, Uncalı Mahallesinin bir kısmı ve Akdeniz Üniversitesinin su ihtiyacını karşılayarak Yeşiltepe Mahallesinde (Dokuma Bölgesi) bulunan Çağlayan Su  Terfi İstasyonu Depolarını beslemektedir.
Duraliler 2 Pompa İstasyonu; Devlet Su İşleri 13.Bölge Müdürlüğünün kuzeyine bulunan Kütükçü 118 Depo, Kütükçü 148 Depoları ve D5 Deposu  ile alt bölge şebekeleri beslenmektedir.

 

 
 
 
   

2) Boğaçay Pompa İstasyonu

Konyaaltı İlçesi, Gürsu Mahallesi’nde bulunan tesis, 3 keson kuyu, 13 adet derin kuyu ve 1 adet terfi pompa istasyonundan oluşmaktadır. Konyaaltı İlçesi’nin yaklaşık % 90 su ihtiyacı karşılanmaktadır. Su üretim kapasitesi   2.700 m3/h, 64.800 m3/gün, 23.652.000 m3/ yıl su içme suyu şebeke sistemine verilmektedir.

   

3) Termassos Pompa İstasyonu

Döşemealtı İlçesi, Çığlık Mahallesi, Termessos Antik Kenti Karşısında bulunan tesis,40 adet derin kuyu, 1 adet 2.500 m3 ve bir adet 7.500 m3 toplama depolarından oluşmaktadır.
Daha önce Yeniköy ve Yeşilbayır Belediyeleri tarafından işletilen ve Termessos Milli Parkının içinden geçen Antalya- Korkuteli yolunun sağ tarafında bulunan Keldağ eteklerindeki ‘‘Termessos Su Üretim Tesisl ’’ Döşemealtı İlçesinin kurulması ve Büyükşehir Belediyesi sınarlarına dahil edilmesiyle birlikte ASAT Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.
Yapılan etüt çalışmalarından sonra, mevcut kuyular genişletilerek ve yeni kuyular açılarak tesisin kapasitesi arttırılmıştır.  Tesis; Antalya Merkez  5 ilçe (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı,  Muratpaşa ) sınırlarında yaşayan vatandaşların içme ve kullanma suyu ihtiyacının %37 ‘sini karşılamaktadır. Tesisten yaklaşık olarak 8.000 m3/h, 192.000 m3/gün, 70.080.000 m3/yıl  içmesuyu şebeke sistemine verilmektedir.
Termessos Kuyu Sahası’ndan Döşemealtı İlçe Merkezi, Yeşilbayır, Çığlık, Düzlerçamı, Başköy, Odabaşı, Kirişçiler, Duacı Mahallleri beslenip, Varsak, D5 ( 200 m. kotundaki ) ve Kütükçü ( 148m. kotundaki ) Depolarına su alınmaktadır.

 

 

4) Gürkavak Kaynağı

Gürkavak kaynağı; Antalya nın ilk içme suyu kaynağıdır. Toros dağları eteğinde Güver Uçurumu mevkiinde 280 kotundan cazibe ile şehre gelen doğal içme suyu kaynağıdır. Ortalama debisi saniye de 120 litredir. Bu kaynaktan cezaevi yakınlarındaki 10.000 m3 lük depoya alınıp, Gülveren, Ünsal, Şafak, Ahatlı, Yeni Doğan Mahalleleri  bu kaynaktan beslenmektedir.
Düzlerçamı Güver uçurumu mevkisinde ( 280 m. kotunda ) bulunan Gürkavak Kaynağı’ndan(kaynak suyu) yaklaşık 300 m3/h, 7.200 m3/gün, 2.628.000 m3/yıl su Cezaevi Depo’ya alınmakta ve şebekeye verilmektedir.

 

5) Yemişpınarı Kaynağı

Antalya Hacısekiler köyü mevkiinde, Hisarçandır köyü yolu üzerinde ortalama debisi 50 lt/sn olan doğal bir kaynaktır. Bu kaynaktan cazibe ile Hacısekiler ve Çakırlar Mahalleleri beslenir. Gürkavak kaynağı ile beraber tamemen herhangi bir enerji masrafı olmaksızın şehrimizi besleyen doğal kaynaktır. Her iki kaynağın sertliği ortalama 16 fransız sertiliğindedir.

6) Diğer Su Üretim Tesisleri

Aksu İlçe Merkezi ve Boztepe Mahallesi su ihtiyacı Tigem sahasında bulunan derin kuyulardan karşılanmaktadır.

Aksu ve Döşemealtı İlçelerindeki diğer mahallelerin su ihtiyacı kendi bölgelerindeki lokal derin kuyulardan karşılanmaktadır.

Konyaaltı İlçesinde bulunan yaylalar bölgesindeki mahallelerin su ihtiyaçları ise, lokal kaynak sularının klorlanarak şebekeye verilmesiyle karşılanmaktadır.

Tüm lokal kuyu ve kaynak suları otomatik klor dozaj pompalarıyla klorlanmakta ve her gün düzenli olarak bakiye klor ölçümü yapılmaktadır. İdaremiz akredite Su Kalitesi Laboratuvarı, İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları ve Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ölçüm ve analizler yapılmakta, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe uygunluğu sürekli olarak denetlenmektedir